Śledź nas na:Filozofia starożytna

ARYSTOTELES

 

Każda rzecz składa się z formy i materii.

 

Forma – to własności pojęciowe, ogólne gatunkowe rzeczy, wszystko inne jest materią, kształtuje materię.

Materia – cechy indywidualne, to wszystko co jest nieuformowane i nieokreślone; jest podłożem zjawisk, wszelkich przemian.

 

Substancja:

 • forma: aktywna, energia, ogólna, esencja

 • materia: materia, bierna, przypadkowa

 

Filozofia Arystotelesa:

 

Dokonał podziału najpierw na logikę, jako dyscyplinę przygotowawczą, a następnie na dwa wielkie działy: tychotomię (dwoistość):

 1. teoretyczna:

  fizyka

  matematyka

  pierwsza filozofia (ogólne rozważania o bycie)

 2. praktyczna:

  etyka

  polityka

  dyscypliny podrzędne: retoryka, ekonomia, poetyka

 

Teoria przyrody:

Przyroda była dynamiczna, jakościowa, celowa. Jest substancją. Wszystko co jest w przyrodzie zmierza do celu.

 

Teoria złotego środka:

Człowiek powinien znaleźć równowagę. Nie może ignorować żądz, ale jednocześnie nie podążać nimi całkowicie. Powinien nad nimi panować. Rozumna część duszy oprócz zdobywania wiedzy powinna pielęgnować własną wolę i rozsądek.Zobacz także