Śledź nas na:Filozofia średniowieczna

ŚWIETY TOMASZ

 

Żył w latach 1225 – 1274

 

 • Wzorem dla św. Tomasza był Arystoteles.

 • Opiera się na dowodach, empiryzmie, dualizmie.

 • Traktuje człowieka jako byt jednorodny. Ciało i dusza są złączone, tworzą jedną substancję.

   

Rozdzielenie teologii od wiedzy:

 

 • Święty Tomasz oddzielił dziedzinę rozumu od dziedziny objawienia. Są prawdy dostępne rozumowi i zarazem objawione np. Nieśmiertelność duszy. Na ogół jednak wiara i wiedza stanowią dwie różne dziedziny.

 • Wszelka prawda objawiona jest tylko jedna i pochodzi od Boga.

 • Teologia buduje na podstawie objawienia. Filozofia wyłącznie na zasadach rozumu. Nawet, gdy traktują o tych samych prawdach, każda traktuje inaczej.

 • Filozofia jeśli służy teologii to jedynie w tym senie, gdy przygotowuje do wiary i jej broni.

 

Dowody na istnienie Boga:

 

Istnienie Boga nie jest prawdą oczywistą, nie jest prawdą wrodzoną, zaszczepioną w sercu człowieka.

 

Pięć dowodów istnienia Boga:

 1. Z istnienia ruchu wnosi, że istnieje pierwsza przyczyna ruchu.

 2. Z niesamowitości świata wnosi, że istnieje istota samoistna będąca przyczyną świata.

 3. Z przypadkowości rzeczy wnosi, że istnieje poza nimi istota konieczna.

 4. Z faktu, że istnieją istoty różnej doskonałości wnosi, że istnieje istota najdoskonalsza.

 5. Z powszechnej celowości przyrody wnosi, że istnieje istota najwyzsza, rządząca przyrodą, a działająca celowo.Zobacz także