Śledź nas na:Filozofia średniowieczna

Przymioty Boga:

 

Własności Boga nie były za czasów Tomasz sporne, sporne zaś były:

 1. Czy można je rozumem poznać, czy też raczej należy je uważać za przedmiot wiary i objawienia.

 2. Jeśli można je poznać to w jaki sposób?

 3. Jaka własność Boga jest zasadnicza?

 4. Co stanowi jego istotę metafizyczną, z której wynikają inne własności?

 

Tomasz był zdania, że:

 1. Własności Boga można poznać rozumem.

 2. Wszelki rozum ludzki nie może poznać ich wprost lecz tylko pośrednio drogą negacji lub eminencji, bądź przez nieskończone wzmożenie własności istot skończonych.

 3. Istota metafizyczną Boga jest samoistność. Bóg jest jedynym bytem, który istnieje sam, wszystkie inne byty są bytami zależnymi.

 

Atrybuty Boga:

 

 • Bóg jest wtedy samoistny, jako samoistny nie ma przyczyny.

 • Nie istnieje nic, co mogłoby być przyczyną jego zmiany, jest więc niezmienny.

 • Jest wieczny bez początku i końca, bo powstanie i koniec byłyby zmianami.

 • Jest niematerialny, niezłożony, jest prosty, bo byt prosty nie może mieć składników.

 • Nie ma dlań rodzaju i przeto nie może być gatunkowany.

 

Bóg a powstanie świata:

 

 • Świat został stworzony z niczego, nie zaś z odwiecznej materii.

 • Stworzenie dokonane zostało wprost od Boga a nie przez intencje pośrednie. Gdyby bowiem świat nie był wprost stworzony od Boga, to byłby wynikiem sumowania się przyczyn i nie miałby jedności, którą posiada.

 • Stworzenie jest aktem woli – nie konieczności. Bóg urzeczywistnił tylko jedną. Każda istota działa wedle właściwego jej sposobu działania. Bóg działa więc w sposób wolny, właściwy istotom rozumnym.

 • Stworzenie odbyło się według idei Bożych. Bóg miał w wiecznych swych ideach niejako program świata, a stworzenie polegało na zrealizowaniu tych idei.

 • Stworzenie nastąpiło w czasie. Zarówno dowód, że świat nie ma początku, jak i że początek ma, jest niedostateczny.Zobacz także