Śledź nas na:Tales

Teoria: wszystko jest z wody z wody powstało i z wody się składa. Tales mówił o wodzie a jego poprzednicy o Bóstwach wody, on mówił o realnym przedmiocie oni o fantastycznych postaciach. Zagadnieniem Talesa było pochodzenie świata ale nie pytał już kto świat zrobił lecz jakim świat był od początku. Chodziło mu nie o to co było przed światem lecz co było własnym świata początkiem. W takim znaczeniu początek świata był pierwszym zagadnieniem filozofii.

W tym że takie było właśnie jej zagadnienie nie ma nic dziwnego. Ludziom na ówczesnym poziomie umysłowym zdawało się, że przecież widzą jakim świat jest; od mędrca zaś żądali czego innego, mianowicie by powiedział jakim świat był. Przedmiotem dociekań Talesa była przyroda. Toteż tych najwcześniejszych filozofów Arystoteles nazywał fizjologami czyli teoretykami przyrody. A w duchu swego czasu interesowali się przede wszystkim jej początkiem. Naczelnym pytaniem było: jaki był początek przyrody. Zdolność poruszania się jest własnością zasadniczą materii. Zdolność zaś poruszania się pojmowali jako objaw życia i duszy. Tales mówił że wszystko jest ożywione jak to widać w bursztynie i magnesie. To nie oddzielanie materii od siły, życia, duszy było tak charakterystyczne dla pierwszej grupy greckich filozofów, że nazywano ich hilozoistami czyli tymi co życie mają za nieodłączne od materii. Tales umiał podać inne racje swego poglądu powoływał się mianowicie na obserwacje pewnych zjawisk : że to żyje wilgocią, martwe wysycha, że zarodki wszystkiego są mokre, a pokarm soczysty. Obserwacje te zdawały się wskazywać, że woda jest życiodajna, że posiada te cechy, które są niezbędne aby z niej rozwinęła się cała przyroda.

 Zobacz także