Śledź nas na:Teoria złudzeń Bacona

Człowiek powinien badać przyrodę bez zaszłości, podlega pewnym złudzeniom umysłu co utrudnia dotarcie do rzeczywistości. Bacon wyróżnił 4 rodzaje złudzeń (idola):

 - idole plemienne związane są z samą naturą ludzką i utrzymują się na mocy wrodzonych dyspozycji umysłu podlega im zarówno rozum jak i zmysły. Umysł jest z natury konserwatywny i lęka się nowości. Dążąc do prostoty upraszcza i ujednostajnia to, co z natury skomplikowane i niejednorodne bezkrytycznie ufa danym naoczności, a tymczasem zmysły niejednokrotnie nas zawodzą
- złudzenia umysłu wywodzi się z indywidualnej konstytucji jednostkowego umysłu. Osobowość ludzi kształtuje się pod wpływem odmiennych środowisk, różnych sposobów wychowania, zasięgu lektur, uznawanych wartości i przesądów. Każdy człowiek spoglądając na świat widzi go inaczej.
- idole rynku wynikają z posługiwania się mową. Nieprecyzyjne posługiwanie się mową, operowanie nazwami pustyni, niejasność i nieokreśloność pojęć krępują rozum i utrudniają działalność poznawczą.
- idole teatru łączy się z wiarą w tradycyjne autorytety. Zaufawszy im ludzie stracili krytycyzm i przestali dowierzać własnym wysiłkom.
Złudzenia są wynikiem ułomności naszego umysłu i właściwa metoda może te błędy wyeliminować.Zobacz także