Śledź nas na:Cyrenaicy

Założycielem tej szkoły był Arystyp z Cyreny. Uważał, że wiedza dostarczana przez zmysły jest względna, że przyjemność jest jedynym dobrem , a przykrość jedynym złem. Głosili kult rozkoszy (hedonizm).

5 tez skrajnego hedonizmu
1. przyjemność jest jedynym dobrem
2. przyjemność jest stanem przelotnym trwającym dopóki dział bodziec. Ta częściowa przyjemność jest celem życia a szczęście to zespół chwilowych przyjemności . Nie należy wyrzekać się chwilowej przyjemności dla przyszłego szczęścia lecz należy chwytać przyjemność jaka się nadarza.
3. Przyjemność jest natury cielesnej
4. Przyjemność jest stanem pozytywnym.
5. Przyjemności różnią się tylko intensywnością, a nie różnią się jakością , czyli nie ma przyjemności, które same z siebie byłyby wyższe lub niższe od innych. Wszystko jest równie dobre, gdy daje równą przyjemność.

Cyrenaicy rozwijali hedonistyczną etykę w pięciu działach:
~ o dobru i złu,
~ o tym o co watro zabiegać i czego warto unikać.
~ o stanach wywołanych przez dobro i zło
~ o czynach wywołanych przez te stany
~ o wewnętrznych przyczynach tych stanów
~ o podstawach decyzjiZobacz także