Śledź nas na:Anaksymenes

Uważał, że świat jest bezkresny i że ruch jest wieczny. Utożsamił to z pewną określoną i znaną z doświadczenia materią, powietrzem.

Bo ono zdawało się być ilościowo nieskończone. Po drugie dusza nie jest z natury swej różna od powietrza, po trzecie łatwa zmienność powietrza pozwalająca najłatwiej wyobrazić sobie, że najłatwiej powstawały z niego wszystkie przedmioty. Powietrze może mieć różną gęstość. Gdy jest równomiernie rozproszone jest niewidzialne, widoczne staje się przez rozrzedzanie i zgęszczanie . wtedy przyjmuje inny wygląd i przechodzi w inny stan skupienia .Zobacz także