Śledź nas na:Budowa nowego systemu wiedzy u Comta

~ kwestionuje prawomocność pytań o pierwsze przyczyny i ostateczne cele, wybiegając poza sferę doświadczenia

~ eliminuje z kręgu wiedzy to wszystko co odnosi się do zasady istnienia czy początku wszechrzeczy , a co może być płodem czczej spekulacji
~ opiera się na faktach i tylko na faktach, żadną miarą nie wykraczając poza to , co jest faktycznie dane w doświadczeniu
~ ujmuje poszczególne fakty zastawiając je wzajemnie , porównuje je oraz klasyfikuje , badając zachodzące między mini relacje
~ bada stosunki między faktami zmierzając do poszukiwania powiązań stałych czyli faktów albo praw.Zobacz także