Śledź nas na:NOVUM ORGANON (BACON)

~ człowiek jest sługą tłumaczem narodu

~ świadomość skonstruowania nowego narzędzia przy pomocy , którego można przetwarzać rzeczywistość

 

~ wiedza jest podstawą panowania nad przyrodą

~ świadomość ograniczeń , co możemy uczynić z przyrodą

~ podkreślenie znaczenia znalezienia nowego narzędzia

~ sylogizm jest złym interpretatorem poznawczym bo trzeba się temu przeciwstawić i tym dla Bacona będzie indukcja eliminacyjna

~ człowiek nie jest bezstronny , ponieważ ulega złudzeniom umysłu . Prawdziwe naukowe podanie powinno być poprzedzone krytycznym namysłem nad sensem naszego poznania. Świadomie buduje teorię indukcji . Człowiek powinien badać przyrodę bez zaszłości ; podlega pewnym złudzeniom , co utrudnia dotarcie do rzeczywistości.

 Zobacz także