Śledź nas na:Metoda transcendentalna

Pkt wyjścia jej był fakt istnienia nauki dla Kanta nauka która kroczy drogą ciągłego rozwoju, jest faktem ustalonym przez stulecia pracy badaczy; krytyka filozof. nie może tego faktu kwestionować natomiast powinna go wytłumaczyć. Fioloz. ma poddać analizie naukę i wskazać warunki, pod jakimi nauka jest możliwa. Przede wszystkim ma ustali jakie sądy a prioryczne są w nauce zawarte, postępowanie to nazywał transcendentalnym. metoda ta badała przedstawienia i sądy nie przez analizę umysłu lecz przez analizę jego wytworów; analizowała obiektywny fakt - naukę.

~ Zmysłowość i rozum - Kant ocenił pozytywnie racjonalizm i empiryzm. oba są niezbędne do poznania aby poznać rzecz trzeba najpierw wejść z nią w kontakt, czego jedynie mogą dokonać zmysły i po drugie trzeba ją zrozumieć co znów może rozum. To była nauka Kanta o „dwóch stopniach poznania", stanowiąca wielką syntezę racjonalizmu i empiryzmu. Dało mu to do ręki kryterium poznania, w postaci wzajemnej kontroli władz umysłu.

~ Podział kantowskiej krytyki poznania Każda z dwóch władz umysłu ma swe odrębne właściwości i musi być rozważana oddzielnie. Zasadami myślenia zajmuje się logika transcendentalna traktująca o myśleniu aprorycznym. Istnieje również nauka o apriorycznych czynnikach poznania zmysłowego - estetyka transcendentalna. To były dwa główne działy krytyki. Myślenie obejmuje dwie różne funkcje: zdolność tworzenia pojęć oraz zdolność wyciągania wniosków. Pierwszą zdolność Kant nazwał rozsądkiem drugą zaś rozumem. Stąd dwa działy transcendentalnej logiki: teoria rozsądku, czyli transce. analityka i teoria rozumu czyli transcen. dialektyka. Krytyka umysłu ma zatem 3 działy: estetykę analitykę i dialektykę.

 Zobacz także