Śledź nas na:Hegel

CECHY UMYSŁU

~ REALIZM zaprzeczenie romantyzmu apologia silnego państwa, absolutny racjonalizm - dzieje ludzkości są istotą rozwoju rozumu

~ idealizm polega na koncepcji wedle której myśl poprzedza świat materialny , idea wyłania z siebie świat żeby dojść do samowiedzy

~ racjonalizm polega na tym , że prawa rozwoju świata materialnego muszą być logiczne.

 

Hegel sądzi , że mimo wszystko świat jest logiczny .

~ dialektyczność - kategorie logiki nie są dane raz na zawsze ale się rozwijają trzeba przezwyciężyć przeciwności . Każde pojęcie określa się za pomocą zaprzeczenia.

SYSTEMY FILOZOFICZNE

Hegel buduje system filozoficzny w 3 częściach:

~ logika - nauka o formach myśli, ponieważ myśl jest całością świata to logika pełni rolę antologii .

~ filozofia przyrody - przyroda jest pozbawiona rozwoju w czasie . Rozum chcąc się rozpoznać nie może poprzestać na przyrodzie. Wolność dla Hegla jest atrybutem rozumu , przyroda jest nierozumna i moralna . Przyroda jest po to by wydać człowieka .

~ filozofia ducha - rozpada się u Hegla na :

a) f. ducha subiektywnego (antropologia)

b) f. ducha obiektywnego- tu należy państwo.

W/g Hegla realizacja świadomości wolności przechodzi przez pewne stadia :

~ świat starożytny

~ wschód

~ świat chrześcijańsko-germański

W państwach wschodu świadomość wolności posiada tylko jedna jednostka -despota, pozostali to niewolnicy uciemiężeni od woli despoty . Duch świata nie może powstać na tych formach ustrojowych co w starożytności .

Grecja, Rzym - wolni są tylko niektórzy ale nadal są niewolnicy.

Świat ch-g - ch przynosi wolność wszystkim ludziom , świat hołduje ku szerzej rozumianej wolności . Duch świata posługuje się dwojakiego rodzaju narzędziami do realizacji celów :

~ bohaterowie historii

~ duchy narodów

 Zobacz także