Śledź nas na:Dzieła wielkich filozofów

31. August Comte 1798-1857; „Cours de Philosophie positive"(Kurs filozofii pozytywnej), Poprzednikami Comte`a byli D`alembert a także Turgot i Condorcet. Comte jako początkodawców kierunku wymienił Bacona, Kartezjusza i Gallileusza i Newtona. Za swojego głównego poprzednika uważał Hume`a. S.S. był nauczycielem Comte.  
1848 - Wiosna Ludów, era Beethovena, 1822- Mickiewicz zapoczątkuje „Balladami i romansami „ romantyzm polski, a W. Hugo- francuski, 1818- pierwszy transportowiec transoceaniczny, 1814- pierwsza lokomotywa obmyślona przez Stephensona. 1825- pierwsza kolej żelazna.  

32. Ludwik Feuerbach 1804-1872, „Istota chrześcijaństwa" działał pod wpływem Hegla i Spinozy. „Historia filozofii od Bacona do Spinozy"
1863 - Powstanie Styczniowe, 1814- pierwsza lokomotywa obmyślona przez Stephensona. 1825- pierwsza kolej żelazna, czasy Bismarka, królowej Wiktorii, Dostojewskiego, Tołstaja, Ibsena, Wagnera. 1858- Darwin ogłosił swoje dzieło „ Pochodzenie gatunków"

33. John Stuart Mill 1806-1873 nawiązywał do Bacona. „Utylitarizm", „System logiczny", „Dzieło o wolności" „Taktat o wolności". Następcy: A. Bain, J. Sully. Mill należał do drugiej linii angielskich myślicieli , głoszących empirystyczną teorię poznania , asocjacjonistyczną psychologię , utylitarystyczną etykę . Czerpał z Bacona , Hobbesa, Newtona , Locke`a Huma . Przede wszystkim studiował Comte`a
1830 - Rewolucja we Francji. 1825- pierwsza kolej żelazna, czasy Bismarka, królowej Wiktorii, Dostojewskiego, Tołstaja, Ibsena, Wagnera. 1848- rewolucja paryska, niemiecka, węgierska. 1870- wojna francusko- pruska. 1858- Darwin ogłosił swoje dzieło „ Pochodzenie gatunków"

34. Hrabia „Cieszkowski 1814-1894 „Ojcze nasz", „Prolrgomena do historiozofii"
1804 - 1814 - cesarstwo Napoleona, czasy Bismarka, królowej Wiktorii, Dostojewskiego, Tołstaja, Ibsena, Wagnera. 1848- rewolucja paryska, niemiecka, węgierska. 1870- wojna francusko- pruska.1871- Rzym stał się stolicą Włoch; ulepszenie maszyny drukarskiej; czasy Chopina, Wagnera, Schumana. 1858- Darwin ogłosił swoje dzieło „Pochodzenie gatunków"

35. Herbert Spencer 1820-1903 „Pierwsze zasady", „Zasady socjologii", „Program systemu filozofii
syntetycznej". Poprzednicy: Darwin. Korzystał z Kanta, znał J.S. Mill. Korzystał z teorii ewolucjonizmu Darwina.
1848 - utworzenie II republiki Francuskiej, czasy Bismarka, królowej Wiktorii, Dostojewskiego, Tołstaja, Ibsena, Wagnera. 1848- rewolucja paryska, niemiecka, węgierska. 1870- wojna francusko- pruska.1871- Rzym stał się stolicą Włoch; ulepszenie maszyny drukarskiej; czasy Chopina, Wagnera, Schumana, Bireta. M. Skłodowska- Curie odkrywa rad, 1858- Darwin ogłosił swoje dzieło „ Pochodzenie gatunków"

36. Karol Marks 1818-1869 „KAPITAŁ",„Tezy"„Manifest Komunistyczny",„Ludwik Feuerbach", „Zmierzch klasycznej filozofii niemieckiej", „Ideologia niemiecka". Współpracował z Engelsem. Poprzednicy: Feuerbach, Diderot . Czasy Bismarka, królowej Wiktorii, Dostojewskiego, Tołstaja, Ibsena, Wagnera. 1848- rewolucja paryska, niemiecka, węgierska. 1870- wojna francusko- pruska, czasy Byrona, Scotta, 1828- Woehler dokonał syntezy związku organicznego.1858- Darwin ogłosił swoje dzieło „ Pochodzenie gatunków"Zobacz także