Śledź nas na:Heraklit

Szukał arche czyli początku.
-Ogień staje się morzem , powietrzem , ziemią i znów ogniem. Przemiany ognia odbywają się w dwóch drogach "w górę i w dół"

- zmienność .Obrazem rzeczywistości jest rzeka .
- nie ma rzeczy o stałych własnościach , nie ma bytu jest tylko stawanie się.
- Względność rzeczy
- rozumność świata .człowiekiem rządzi rozum i wszechświatem rządzi rozum. Rozum jest wieczny jak świat , jest jego czynnikiem nieodłącznym
- Sensowność istnienia przeciwieństw.Zobacz także