Śledź nas na:Okresy filozofii

I Okres Filozofii Starożytnej
Tales, Anaksymander, Anaksymenes, Heraklit, Demokryt, Pitagoras.

II Okres Filozofii Starożytnej (oświecenia i systemów starożytnych)
Protagoras, sofiści, Sokrates, cynicy, cyrenaicy, Platon, Arystoteles.

III Okres Filozofii Starożytnej (hellenistyczny)
stoicy, epikurejczycy, sceptycy.

Okres końcowy filozofii starożytnej.
Filon, Plotyn

Filozofia chrześcijańska(w okresie poprzedzającym średniowiecze do V wieku)
Orygenes, gnostycy, św. Augustyn.

Filozofia średniowiecza (wczesne średniowiecze)
św. Bernard, Abelard, św. Anzelm.

II Okres systemu średniowiecza
św. Bonawentura, Bacon (ojciec), św. Tomasz, D. Szkot

I Okres filozofii nowożytnej - odrodzenie.
F. Bacon - syn,

II Okres filoz. nowożytnej.
Glileusz, Kartezjusz, Pascal, Hobbes, Spinoza, Leibniz,

III Okres oświecenia i krytyki (nowożytna)
Locke, Berkley, Hume, D'Alambert, Russeou, Kant.

IV Nowy Okres systemu
Hegel,

Filozofia XIX wieku
Conte i pozytywiści, Mill, Feuerbach, Spenser.Zobacz także