Śledź nas na:Tomistyczne pojęcie stworzenia

1. Świat został stworzony z niczego, nie zaś z odwiecznej materii, o której pisali Platon i Arystoteles, a która jako odwieczna byłaby niezależna od Boga.

2. Stworzenie dokonane zostało wprost przez Boga a nie przez instancje pośrednie. Gdyby bowiem świat nie był wprost stworzony przez Boga to byłby wynikiem sumowania się przyczyn czyli dziełem przypadku i nie miałby tej jedności jaką rzeczywiści posiada.

3. Stworzenie jest aktem woli, jak tego chciały systemy emanacyjne Bóg rozporządzał wielu możliwościami a urzeczywistnił tylko jedną. Każda istota działa wedle właściwego jej sposobu działania, Bóg działa w sposób właściwy istotom rozumnym.

4. Stworzenie odbyło się w/g idei Bożych. Bóg miał niejako program świata, stworzenie polegało na zrealizowaniu tych idei. Działanie na podst. idei jest właściwym sposobem działania istot wolnych, więc ono tylko mogło być działaniem Boga.

5. Stworzenie nastąpiło w czasie. Ale gdy sam fakt stworzenia i powyższe 4 jego własności były dla Tomasza rzeczą dowodu wiedzy to stworzenie w czasie było dlań tylko rzeczą wiary.

Bóg nie tylko stworzył świat, ale też kieruje nim. Toteż świat jest uporządkowany, rozwija się w/g planu Boskiego, czyli Opaczności.

 Zobacz także