Śledź nas na:Święty Anzelm

~ Wiara i rozum.
~ realność pojęć

~ Wiara i rozum.

Uważał, że chrześcijanin powinien przez wiarę dojść do zrozumienia a nie przez zrozumienie do wiary. Reprezentował postawę scholastyczną. Uważał, że wiara wyprzedza zrozumienie i jest dlań normą , wynik rozumowania jest z reguły wyznaczony przez wiarę i musi być z nią zgodny. Rozum jest instancją, która mogła by sprawdzać prawdy wiary. Zadaniem rozumu jest uzasadniać wiarę i objaśniać prawdę objawioną. Rozum jest wolny i samodzielny , wiara ma być punktem wyjścia i dojścia w rozumowaniu. Świat jest stworzony z niczego , dusza jest nieśmiertelna i wolna. Sformułował przy poznaniu natury Boga zasadę sprzeczności podczas, gdy inni ze względu na nadlogiczność Boga wykluczał możność stosowania doń zasad logicznych.

~ realność pojęć

W szczególnie dobitny sposób zastosował realistyczną doktrynę w teorii odkupienia: nie twierdził jak dawniejsi teologowie, że Chrystus ofiarą swą wykupił ludzkość od szatana , lecz, że dał jej zadośćuczynienie Bogu za obrazę grzechem pierworodnym.

 Zobacz także