Śledź nas na:Dowody istnienia Boga - Święty Anzelm

Dowody istnienia Boga - Święty Anzelm

~ Dowód był taki ;jeśli istnieją rzeczy , które jakąś własność posiadają względnie w stosunku do jakiejś innej rzeczy to musi istnieć i owa inna rzecz. Więc dobra względne, które są mniej lub więcej dobre  zakładają istnienie czegoś co jest bezwzględnie dobre. A bezwzględne dobro to jest Bóg. Podobnie każda względna wielkość wskazuje na coś co jest bezwzględnie wielkie czyli na Boga. Uważał, że istoty stworzone są w nierównej doskonałości; tworzą szereg o doskonałości wzrastającej. Ale szereg ten może biec w nieskończoność musi więc być istota ponad którą nie ma doskonalszej - Bóg

~ jeśli posiadamy pojęcie istoty najdoskonalszej to istnieje ona w naszej myśli . Istota najdoskonalsza istnieje w rzeczywistość , posiada własność, której pozbawiona byłaby istota najdoskonalsza istniejąca tylko w naszej myśli mianowicie własność istnienia rzeczywistego. Gdyby istota najdoskonalsza istniała tylko w myśli nie była by najdoskonalsza, byłaby więc czymś sprzecznym. Zatem istota najdoskonalsza musi istnieć w rzeczywistości. Wynika to z pojęcia Boga. Dowód ten, Który z logicznego pojęcia wnosi o istnieniu jego przedmiotu znany jest pod nazwą dowodu ontologicznego.

 Zobacz także