Śledź nas na:Dzieła wielkich filozofów

21. Pascal 1623-1662 pod wpływem Kartezjusza i św. Augustyna „Myśli", „Prowincjałki".
W Polsce panuje Jan III Kazimierz, trwa wojna 30-lenia, Turcy podeszli pod Wiedeń, ukazały się dzieła Szekspira, zbudowanie barometru.

22. Leibniz 1646-1716 „De principio individui" studiował Kartezjusza i Pascala, odwiedzał Spinozę i korespondował z Newtonem „Monadologia", „Primae veritates", „Teodycea"
W Polsce panuje Jan III Sobieski, cofnięty edykt nanlejski przez Ludwika XIV gwarantujący swobodę wyznania, ukazywały się dzieła Szekspira. Czasy Boyle`a, prawo ciążenia Newtona, 1690- zbudowanie kociołka parowego przez Papina.

23. Dawid Hume
1711-1776 poprzednicy Locke, Berkeley.Do bezpośrednich zwolenników Huma należeli : Adam Smith „Traktat o naturze ludzkiej", żyje współcześnie z Izaakiem Newtonem, wojna 7-letnia, wielki okres w dziejach muzyki: wydał Bacha, Glucka, Mozata, Franklin skonstruował piorunochron (1750), 1771-Driestey wyodrębnił tlen.

24. D' Alambert
1717-1783 „Wstęp w Encyklopedii" poprzednik Hobbes, Newton a zwłaszcza Hume
żyje współcześnie z Janem Wolfgangiem Goethe, wojna 7- letnia, wielki okres w dziejach muzyki: wydał Bacha, Glucka, Mozarta. Franklin skonstruował piorunochron (1750), 1771-Driestey wyodrębnił tlen.

25. Jan Jakub Rousseau 1712-1778 „Wyznania", „Umowa społeczna", „Emil", „Nowa Heloiza"
Bazował na tezach : La Mettrie, Montaigne , Malebranche.
1772 - I rozbiór Polski, wojna 7- letnia, wielki okres w dziejach muzyki: wydał Bacha, Glucka, Mozarta. Franklin skonstruował piorunochron (1750), 1771-Driestey wyodrębnił tlen.

26. Kant 1724-1804 oddziaływał na niego Hume, Locke, Laibnitz, Wolff . Reprezentant filozofii krytycznej. Stworzył istotę kantyzmu  Autor „Krytyka czystego rozumu „ , Krytyka praktycznego rozumu „ , „Krytyka władzy sądzenia"
1798 - zdobycie Bastylii, wojna 7- letnia, wielki okres w dziejach muzyki: wydał Bacha, glucka, Mozarta. Franklin skonstruował piorunochron (1750), 1771-Driestey wyodrębnił tlen, rewolucja we Francji(1789), Herschel odkrył planetę Uran i zapoczątkował astronomię gwiezdną.

27. Denis Diderot
1713-1783, „Myśli filozoficzne", „Kubuś Fatalista i jego Pan", „Wielka Encyklopedia Francuska"
1769 - Jakub Watt wynalazł maszynę parową, rewolucja we Francji (1789), wojna 7- letnia, wielki okres w dziejach muzyki: wydał Bacha, Glucka, Mozarta. Franklin skonstruował piorunochron (1750), 1771-Driestey wyodrębnił tlen. Pierwsza podróż balonem, Jenner zapoczątkował szczepienia ochronne.

28.Bentham Jeremy 1748-1832. „Wprowadzenie do zasad moralności i prawa" Poprzednikiem był Saint-Simon
żył współcześnie z Robespierrem. Pierwsza podróż balonem. Herschel odkrył planetę Uran i zapoczątkował astronomię gwiezdną.1789- Galwani posuwa naprzód teorię elektryczności, 1796- Bonaparte we Włoszech, 1798- w Egipcie.

29. C.H. Saint-Simon 1760-1825 w kręgu jego inspiracji znaleźli się: August Comte, Piotr Loleroux, jego pisma były przedmiotem studiów K. Marksa i Engelsa. Z jego inicjatywy wykonano Kanał Sueski.
1815 -bitwa pod Waterloo Pierwsza podróż balonem. Herschel odkrył planetę Uran i zapoczątkował astronomię gwiezdną.1789- Galwani posuwa naprzód teorię elektryczności, 1804- Napoleon cesarzem, 1815- „Święte Przymierze",  Kongres Wiedeński.

30. Hegel 1770-1831 „Fenomenologia ducha", „Nauka logiki", „Wykłady z filozofii dziejów", „Encyklopedia nauk filozoficznych", poprzednikiem był Fitche. Uczniowie: Cieszkowski. Szkoła heglowska podzieliła się na prawicę h. ( szkoła staroheglowska
i na radykalną lewicę (szkoła młodoheglowska). Różnica w tych szkołach przejawiała się w zagadnieniach teologicznych.
1795 - III rozbiór Polski, Pierwsza podróż balonem. Herschel odkrył planetę Uran i zapoczątkował astronomię gwiezdną.1789- Galwani posuwa naprzód teorię elektryczności, 1804- Napoleon cesarzem, 1815- „Święte Przymierze", WaterlooZobacz także