Śledź nas na:Filozofia starożytna

Sokrates, Platon, Arystoteles...


SOKRATES

 

  • Urodził się w Atenach w 469 r. p. n. e.

  • Prowadził dialektykę – sztukę prowadzenia dyskusji, sporów

  • Zajmował się tylko człowiekiem, jego problemami, naturą, sprawami etycznymi; przyrodą zaś się nie zajmował.

  • Problematyka moralna: „Żeby poznać świat, trzeba najpierw poznać siebie”

 

Trzy główne tezy:

 

  1. Cnota jest dobrem bezwzględnym

  2. Cnota wiąże się z pożytkiem, szczęściem

  3. Cnota jest wiedzą

 

Cnota – to zbiór zalet etycznych, moralnych, jest utożsamiana z wiedz. Jest jedna i najwyższa dla wszystkich ludzi. Jest utożsamiana z wiedzą, dlatego można się jej uczyć, przekazywać.

 

Sokrates posługiwał się dwoma metodami:

  • negatywną (eklektyczna)

  • pozytywną (maieutyczna)Zobacz także