Śledź nas na:Filozofia średniowieczna

Święty Augustyn, Święty Tomasz

ŚWIĘTY AUGUSTYN

 

Urodzony w 354 r. p. n. e. W mieście Tagaście.

 

Poglądy:

 • Nie można wątpić w rzeczy wewnętrzne, a w zewnętrzne można wątpić.

 • Własna myśl jest faktem we wszystkich najpewniejszym.

 • Wszystko jest wątpliwe oprócz tego, że myślę i chcę; nie jest istotna treść myślenia, ale to że myślimy.

 

Teoria poznania:

Dla człowieka celem jest szczęście. Jedynym szczęściem jest Bóg, droga do niego. Do szczęścia potrzebne jest poznanie. Najważniejszym poznaniem jest poznanie Boga i własnej duszy.

 

Poznanie idei i oświecenie umysłu przez Boga:

 

 • Co umysł poza własnymi przeżyciami poznaje najlepiej? Czy rzeczy zewnętrzne? Nie – wg Św. Augustyna od rzeczy zewnętrznych lepiej poznaje prawdy wieczne, których źródłem jest Bóg.

 • Odniesienie do Platonizmu; świat idealny jest złączony z Bogiem.

 • Wieczne istnienie jest właściwe tylko Bogu, więc prawdy wieczne istnieją w Bogu, są ideami Bożymi.

 • Jeśli dusza poznaje prawdę, to dzięki temu, że istnieje Bóg; to jej udziela swoich idei.

 • Wiedzy, o którą na próżno zabiegamy przyrodzonymi władzami naszego umysłu Bóg udziela oświecenia duszy (iluminacja).

 • Poznanie Boga jest aktem bezpośredniej intuicji.

 • Oświecenie to fakt nadprzyrodzony i dzieło łaski.

 • Łaska oświecenia przypada dobrym. Przygotowaniem do oświecenia jest mniej ćwiczeń umysłu niż oczyszczanie serca.

 • Bóg – źródłem prawd wiecznych. Prawdy są dowodem na to, że Bóg istnieje.Zobacz także